Support

Qweon

WCC Software verder als Qweon Data Engines

WCC Software gaat verder onder de naam Qweon data engines. Deze nieuwe bedrijfsnaam en toevoeging ‘data engines’ verwoorden beter wat de software te bieden heeft.


Wielen en banden

WCC stond voor Web Car Config wat een verwijzing was naar de online car configurator die het bedrijf sinds 2010 voor de banden en wielenbranche ontwikkelt. Deze merk onafhankelijke software koppelt tienduizenden banden, velgen en tpms sensoren met bijbehorende voorraden over meer dan een miljoen koppelingen aan alle voertuigen.
De focus ligt vooral op het gebruik als balie verkooppakket voor de banden- en wielenspecialist. Het systeem koppelt alle data zoals deze door de industrie en importeurs ter beschikking wordt gesteld aan eigen voorraden maar ook aan die van leveranciers. Hiermee kan de bandenspecialist producten en hun beschikbaarheid opzoeken, offreren en verkopen.

Profile Tyrecenter
WCC meldt dat met de komst van de kenteken-koppeling en de TPMS sensoren in het systeem de interesse naar haar software groter is geworden. Ook vanuit het buitenland: “Daar bleek WCC Software niet in alle talen de meest ideale naam te zijn. Dit jaar zal ook Profile Tyrecenter gebruik gaan maken van onze software en product-database.”

Het perbericht is online te vinden op http://www.bandenportaal.nl/2015/07/22/wcc-software-verder-als-qweon-data-engines

Source: Banden Portaal